STATUT UG BOSONA

Udruženje građana BOSONA je dobrovoljno, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana osnovano sa ciljem da okupi, educira, poveže i kroz konkretne društveno-korisne projekte organizuje osobe koje se bave ili zanimaju za historijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine

Udruženje građana „Bosona“ je osnovano 2007. godine a od 01.04.2009. godine i upisano u registar Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine (UP08-07-1-108/09).

Osnovi ciljevi i djelatnosti Udruženja su okupljanje osoba koje se bave ili zanimaju za historijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine, aktivnosti na očuvanju i njegovanju, historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine i prikupljanju i širenju informacija vezanih za historijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine, učešće u izradi i implementaciji promotivnih projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruženja, promocija historijskih, prirodnih, kulturnih i ekonomskih potencijala i resursa, kao i duhovnih vrijednosti u Bosni i Hercegovini, poticanje i osnaživanje volonterskog i humanitarnog rada, organizovanje savjetovanja, seminara, treninga, edukativnih kurseva, predavanja radi usavršavanja članova i šire društvene okoline, kao i manifestacija kulturnog i zabavnog karaktera, prikupljanje, katalogizacija i arhiviranje literature, publikacija, brošura, knjiga u pisanoj, elektronskoj i audiovizualnoj formi i ostalih publikacija neprofitnog karaktera u svrhu promocije ciljeva i djelatnosti Udruženja, poticaj na korištenje informacionih tehnologija u obradi informacija o historijskom nasljeđu i publikovanje software-skih edukativnih aplikacija svrhu promocije ciljeva i djelatnosti Udruženja, razmjena iskustava sa istim ili sličnim udruženjima i drugim nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

 

statut

Background Image

Header Color

:

Content Color

: