Horion Bosona

Zašto Bosona?

Βόσωνα (Bosona) .Illyrian? –  Bosna, Bosna river, running water (a.tumačenje )

 

Krist kruniše Konstantia VII, Moskva - Muzej likovne umjetnosti A.S.Puškina

Vratićemo se doba srednjeg vijeka odnosno u period od nekih hiljadu godina od 5. do 15. vijeka ili tačnije od pada Rimskog carstva 476. do Kolumbovog otkrića Amerike 1492. godine. Negdje na toj vremenskoj skali nastala je negdje oko današnjeg Visokog država imena Bosna (ni dan danas ne znamo baš tačno porijeklo tog naziva). Pouzdano se zna da je nastala prije 10. vijeka kada se bosansko ime prvi put spominje u pisanoj formi, zahvaljujući bizantskom caru Konstantinu VII. Porfirogenetu koji ga spominje u svom dijelu "De administrando imperio" (skr. DAI) ili u prevodu "O upravljanju carstvom", nastalom između 949. i 955. godine.

U djelu se navodi detaljan opis većine naroda koji su graničili s Bizantskim carstvom pa je tako Konstantin zapisao kako negdje daleko od Konstantinopola postoji i "horion Bosona" ili "zemljica Bosona" sa dva poznata grada koje naziva Katera i Desnik. Iako nije razjašnjeno da li se termin "zemljica" odnosi na ocjenu ukupne teritorije Bosne ili samo na dio mnogo veće teritorije od koje je Konstatntin opisivao samo ono njemu poznato sasvim je izvjesno da je Bosna u to doba već bila duže prisutna na evropskoj političkoj sceni srednjeg vijeka.

konstantinP

Prikaz Konstatntina VII na novcu

Prva strana  - "Okrunjeni " Poprsja Konstantina VII i suvladara Kristofora koji zajedno drže dvostruki križ. godine 921, Konstantinopol 
Druga strana - Konstantin VII stoji lijevo, drži Kraljevsku jabuku i dignutu ruku dok Krist stoji na desnoj strani dodirujući Konstantina VII i držeči evanđelja.)
 
Horion Bosona - materijalni izvori
 
Prvi izvor u kojem se pismeno spominje Bosna je dijelo bizantskog cara Konstantina VII Porfirogeneta ( 905 - 959 nove ere)

Originalno po nazivom Pros ton idion yion Romanon... djelo je posvetio svom sinu da bi mu pomogao pri vladanju državom i predstavlja svojevrstan testament i popis teritorija koje ostavlja sinu Romanu. Ovaj dokument se javno u latinskom navodu pojavljuje pod nazivom:

De Administrando Imperio (O upravljanju carstvomSpis o narodima... )
 
Između ostalog, navodeći sve teritorije i države koje ostavlja sinu navodi se i :
 
„χώρίον Βόσωνα“ [horion Bosona] - (mala teritorija Bosna,dio zemlje Bosne ili po nekim prevodima "zemljica Bosna")
 AD .948 ...kαί είς χώρίον Βόσωνα ...τό Κάτερα τό Δέσνηκ
...a u Bosni se nalaze dva grada Katera i Desnik
 
Nadalje, u Bosni mu ostavlja i dva grada, Katera i Desnik.

Katera je otkrivena južno od Sarajeva ali je lokacija Desnika ,još uvijek nepoznata...

za sada...

 
 
             Pros ton idion yion Romanon...
 
             De Administrando Imperio                           AD .948
 
        ...kαί είς χώρίον Βόσωνα ...τό Κάτερα τό Δέσνηκ
 
horion

Background Image

Header Color

:

Content Color

: