Sarajevo - Nova dobra na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici završenoj danas 5. marta, proglasila je deset dobara nacionalnim spomenicima BiH i to dva na području Bihaća, tri u općini Konjic, dva dobra u Sarajevu, po jedno u općinama Foča-Ustikolina i Gornji Vakuf-Uskoplje, kao i jedan spomenik u Jajcu.

K653Dva kamena reljefa, jedan s figurom muškarca i drugi s gradskim grbom su novoproglašeni nacionalni spomenici u bihaćkoj općini a na području Konjica su to tri nekropole od kojih dvije sa stećcima (Jesenice - Argud i Kunja - Argud) te treća sa stećcima i nišanima na lokalitetu Muzga. Na području općine Centar u Sarajevu su historijska građevina Napretkova palača (Zgrada Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“ - „Napretkov“ zakladni dom) u Titovoj ulici na broju 65, kao i graditeljska cjelina električne centrale na Hisetima u gradskom kvartu Marijin Dvor proglašeni nacionalnim spomenicima. U općini Foča-Ustikolina je to historijsko područje Modro polje a u Jajcu historijski spomenik zgrade željezničke stanice Šipad (bivše stanice Steinbeiss).Mjesto i ostaci historijskog K651spomenika Ljubunčića (Teskeredžića) kula u Voljicama su također novoproglašeni nacionalni spomenik BiH na području Gornjeg Vakufa-Uskoplja.Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je na ovoj sjednici održala sastanak s predstavnicima općine Stolac i Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta radi preciziranja zone zaštite i zaštitnog pojasa za nekropolu sa stećcima Radimlja u općini Stolac. Komisija je najavila i jednu svečanost za 10. mart u zgradi institucija BiH u Sarajevu povodom uspješnog završetka projekta serijske nominacije stećaka za upis na Listu svjetske baštine UNESCO-a i predaje Nominacijskog dosjea i plana upravljanja. Ovaj projekt je jedan od nasloženijih dokumenata iz oblasti zaštite graditeljskog nasljeđa a sam proces nominacije stećaka je započeo u Sarajevu novembra 2009. godine.

Iz Bosne i Hercegovine u izradi ovih dokumenata sudjelovaliovali su timovi stručnjaka iz Komisije za očuvanje nacionanih spomenika BiH, Zavoda za zaštitu spomenika Federacije BiH, Zavoda za zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske, Zemaljskog muzeja BiH, Muzeja Semberije iz Bijeljine i Ministarstva civilnih poslova BiH.

Inače, u regionu je nominirano 30 nekropola sa stećcima, od toga 22 iz BiH, po tri iz Srbije i Crne Gore te dvije iz Hrvatske a od ukupno 70.000 evidentiranih stećaka, u Bosni i Hercegovini je više od 60.000.

Upisom nekropola sa stećcima na Listu svjetskog nasljeđa, ova dobra će prvenstveno biti sačuvana od propadanja i uništenja a stećci će kao fenomen ovih prostora zasluženo postati dio svjetske baštine, zaključila je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Background Image

Header Color

:

Content Color

: