Visoko - Zaštita stećaka na lokalitetu Slatina

Javna ustanova Zavičajni muzej Visoko pokrenuo je projekt evidentiranja i zaštite stećaka na lokalitetu Slatina, na području MZ Radovlje.

Ovaj lokalitet predstavljat će jedan mali arheološki park koji ima potencijal za razvoj turizma u ovom kraju.
Jedna od najbrojnih nekropola stećaka na području općine Visoko svakako je nekropola Slatina u MZ Radovlje. Kao i većina kulturno-historijskog naslijeđa naše države ugroženo je urbanizacijom koja obično podrazumijeva gradnju lokalnih puteva, autoputeva, novih građevinskih objekata i slično.
Cijelu akciju pomaže i Općina Visoko sa Zavičajnim muzejom, za koje se može reći da prednjače kada je riječ o istraživanjima i zaštiti kulturno-historijskog blaga. To ne treba čuditi s obzirom na to da je u visočkom kraju i ponikla srednjovjekovna bosanska država, na što su s razlogom ponosni i mještani.
Ekipa arheologa Zavičajnog muzeja Visoko trenutno vrši zaštitna iskopavanja nekropole stećaka na lokalitetu Radovlje kod Visokog obzirom na to da je došlo do obrušavanja zemlje pored lokalnog puta a što je ugrozilo stećke. Preventivno se lokacija sanira da se stećci ne bi pomjerali sa svog stoljetnog mjesta, a pogotovo da ih ne unište ili oštete bageri.
Posebno je ohrabrujuća zainteresiranost mještana za ove radove. Oni su, u biti bili i inicijatori te javili nadležnima u Zavičajnom muzeju Visoko da su stećci ugroženi. U svemu pomažu ekipu, svjesni da ispod njih leže njihovi davnašnji preci. To zavređuje svaku pohvalu i ujedno treba biti primjer i putokaz drugima da se u svom kraju ovako čuvaju stećci.

Background Image

Header Color

:

Content Color

: