Ilijaš - Proširen dio pristupnog puta do starog grada Dubrovnika iznad Misoča

U subotu16.9.2017 na lokalitetu Stari grad Dubrovnik je organizirana i izvedena radna akcija sa ciljem da se izvrši neophodno krčenje šume i sitnog rastinja, te mašinerijom trasira i proširi pristupni put i staza od Šije do istočne kule nakon čega bi trebala da uslijedi adekvatna rekonstrukcija i obnova.

Prošireni dio pristupnog puta bi trebao biti prilagođen pristupu motornih vozila za dostavu materijala potrebnog za obnovu i rekonstrukciju istočne kule i ostalih dijelova Staroga grada. Generalno poduzeti radovi će omogućiti lakši i sigurniji pristup lokalitetu te njegovom istraživanju i razgledanju kao i obnovi ovog nacionalnog spomenika.
Da građani Bosne i Hercegovine svakodnevno podižu nivo svijesti o zaštiti kulturno-historijskog dobra ovom prilikom je dokazao i gospodin Almir Halilović iz kompanije „Halilović“ doo iz Ilijaša koji je u privatnom angažmanu bez ikakve naknade za ovu aktivnost ustupio radnu mašinu dva dana sa radnicima te i sam učestvovao i pomagao u radu.

Background Image

Header Color

:

Content Color

: