Visoko - Probna istraživanja na srednjovjekovnoj utvrdi Čajangrad

Zavičajni muzej iz Visokog počeo je probna arheološka istraživanja na srednjovjekovnom utvrđenju Čajangrad na području Mjesne zajednice Gračanica.

Otvorene su četiri probne sonde, a ekipa sa terena je ustvrdila da na tom lokalitetu postoji kula odbrambenog karaktera.

Na osnovu materijala koji su do sada pronađeni, eksera, srednjovjekovne i osmanske keramike, došlo se do zaključka da je utvrđenje napravljeno u 14. ili 15. vijeku.Čajangrad je grad koji je služio u odbrambene svrhe, da obavještava srednjovjekovni grad Visoki i Bobovac u slučaju napada obzirom da sa obe lokacije ima optičku vidljivost.Jedan dio kule bio vidljiv prije istraživanja, a sada je cilj istražiti čitavu kulu. Istraživanja će biti nastavljena i u proljeće.

Zavičajni muzej iz Visokog projekt provodi zajedno s Medresom "Osman ef. Redžović" koja ga dijelom finansira.

Background Image

Header Color

:

Content Color

: