Prva godina rada nakon otvaranja Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine danas obilježava godinu dana rada nakon što je kapija bila zatvorena tri godine. Rukovodstvo Muzeja predstavilo je rezime godišnjeg rada.

Zemaljski muzej BiH je u navedenom periodu realizirao veliki broj aktivnosti s ciljem, kako se tvrdi, ostvarivanja poboljšanja komunikacije s publikom, uspostavljanja međunarodne saradnje sa srodnim institucijama i nastavka kontinuiranog rada na istraživanju i prezentiranju materijalnog i nematerijalnog kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

U proteklom periodu realizirano je sedam izložbi, uključujući "Svijet vodenih i močvarnih staništa", "Magični svijet insekata", "Stećci – srednjovjekovni nadgrobni spomenici" i druge. Pored izložbi, rukovodstvo Zemaljskog muzeja BiH organizovalo je 16 različitih aktivnosti i radionica.
Među njima su "Mala škola muzeologije", "Grand Prix Europa Nostra", "Arheološka konferencija PEBA", "Predavanje A. Durmana" i drugi projekti.
U navedenom periodu objavljene su četiri publikacije, a posebno uspješno bilo je organiziranje obilježavanja rođendana ZMBiH (1. februara) i Dana i noći Muzeja (21. maja) prilikom kojih je, uz besplatan ulaz, Muzej posjetilo blizu 20.000 osoba.
U posljednjih godinu dana prodato je 51.150 ulaznica, a Muzej je posjetilo više od 80.000 osoba. Kako je poručeno iz rukovodstva na čelu s direktorom Mirsadom Sijarićem, sve aktivnosti su realizirane sa 25 posto manje zaposlenih (45) nego što ih je bilo 2012. godine (65).

Background Image

Header Color

:

Content Color

: