Sarajevo - "Nadgrobna ploča bosanske kraljice Katarine: novopronađeni crtež"

Danas je u Sarajevu, u organizaciji Instituta za historiju i Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, organizovano predavanje pod nazivom "Nadgrobna ploča bosanske kraljice Katarine: novopronađeni crtež iz Britanske biblioteke" koje je održao historičar umjetnosti Husein Sejko Mekanović.

Predavanje je održano u prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u Sarajevu a moderator predavanja je bila Elmedina Kapidžija Duranović.Husein Sejko Mekanović je u svom predavanju predočio dosad ne tako poznatu sliku koja predstavlja kraljicu Katarinu a koju je pronašao u dvorcu Windsor, u britanskoj kraljevskoj biblioteci.
Slika se u dobroj mjeri podudara sa već poznatim crtežima Katarinine nadgrobne ploče, uz izuzetak nedostajučih simbola i heraldičkih ukrasa na štitovima pored uzglavlja kao i prazan prostor na dijelu gdje se nalazi epitaf, te je sasvim opravdana pretpostavka da se u stvari radi o nedovršenom dijelu ili skici.
Iako crtež nema izuzetnu likovnu vrijednost, Mekanović ističe važnost i zanimljivost ovog otkrića iz razloga što sama zbirka, u kojoj su predstavljene grobnice slavnih Italijana u Rimu, donosi samo dvije grobnice žena, što opet svjedoči o važnosti imena bosanske kraljice Katarine Kotromanić.

U razradi ovog otkrića, oslanjajući se na određene izvore, Mekanović je obrazložio indiciju da je kraljica Katarina bila članica kuće rimskog cara Konstantina Velikog (306-337), te da je dubrovački hroničar Giacomo di Pietro Luccari bio u pravu kada je tvrdio da se u vatikanskoj Konstantinovoj dvorani nalazi i kraljičin portret u prirodnoj veličini. Mekanović je potragu za portretom kraljice skoncentrisao na sliku "Konstantinova darovnica rimskom papi Silvestru I" pravdavajući je tvrdnjom da su i Konstantin Veliki i kraljica Katarina nosioci istog čina prema Rimskoj crkvi - Katarina je oporučno darovala Rimu Kraljevinu Bosnu.
Konstantinova darovnica je isprava Rimske crkve (lat. Donatio Constantini) koja se pripisuje rimskom caru Konstantinu Velikom (307-337) i njome car predaje papi vrhovnu vjersku i političku vlast nad čitavim zapadnim dijelom Rimskog Carstva. Na temelju te darovnice pape su svojatali vrhovno pravo nad svim državama Zapadne i Srednje Europe. Husein Sejko Mekanović je u zaključku predavanja poručio da se nada skorom otkriću vjerodostojne slike ili portreta kraljice Katarine te obećao da će nastaviti rad i potragu za historijskom građom vezanom za kraljicu Katarinu i bosansku historiju općenito.no je da je darovnica bila krivotvorina te nastala tokom 8. vijeka a njom je trebalo opravdati papinske težnje za svjetovnom vlašću.

Iako postoje kontroverze o nastanku i sadržaju oporuke kraljice Katrine još uvjek se provjeri njene vjerodostojnosti nije pristupilo sa stanovišta struke.
Na predavanju je ponovo potvrđena činjenica da uobičajena slika sa kojom se u javnosti predstavlja kraljica Katarina u biti romatičarska i posve neosnovana identifikacija hrvatskog polihistora SliIvana Kukuljevića Sakcinskoga iz 19. vijeka.

2323Kraljica Katarina Kotromanić, pretposljednja bosanska kraljica, bila je kćerka Jelene Balšić i bosanskog velikog vojvode Stjepana Vukčića Kosače a kraljica je postala udajom za Stjepana Tomaša. Umrla u Rimu 25.10.1478 godine i pokopana je u bazilici Santa Maria in Aracoeli na rimskom Kapitolu. Interesantno je napomenuti da se kraljica Katarina u sačuvanim pisanim izvorima prvi put pominje udajom za bosanskog kralja Stjepana Tomaša 1446. godine.  

Historičar umjetnosti Husein Sejko Mekanovinje u oporuci njene prabake Jelene Lazarević i to 25.11.1442.godine što je koincidencija na dan državnosti Republike Bosne i Hercegovine (25.11.1943.godine)

ić je autor više stručnih radova koji su objavljeni u revijama i naučnim časopisima u BiH i inostranstvu. Pored historije umjetnosti srednjovjekovne Bosne, Mekanović se bavi i istraživanjem historijsko-umjetničke topografije bosanskih i slovenskih naselja i gradova.

Izdvojeno

Goražde – "Festival srednjovjekovlja Goražde 2015" u organizaciji Udruženje “Kulturna baština” BPK Goražde

Povodom 826 godina od nastanka Povelje bosanskog bana Kulina, koja je napisana 29. augusta 1189, Udruženje “Kulturna baština” BPK Goražde za sve ljubitelje historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine održava za predstojeći vikend svojevrstan "Festival srednjovjekovlja Goražde 2015" 

Visoko - U blizini grobnice kralja Tvrtka pronađen skelet iz srednjeg vijeka

U Milima kod Visokog, najznačajnijem historijskom nalazištu u BiH, pronađen je ljudski skelet koji datira iz srednjeg vijeka.

Sarajevo - 822 godine povelje Kulina Bana

Na današnji dan, 29. augusta 1189. godine, napisan je i sačuvan prvi pismeni dokaz postojanja narodnog bosanskog jezika

LITERARNA LIGA - Otvoreno takmičenje u literarnim sposobnostima u organizaciji „Mladinska knjiga“ Sarajevo

Izdavačka kuća Mladinska knjiga Sarajevo, u periodu od 19.09.2016 - 16.06.2017 organizuje otvoreno takmičenje u literarnim radovima po nazivom LITERARNA LIGA za sve zainteresovane djevojčice i dječake školskog uzrasta. Informaciju o ovom takmičenju proslijeđena je i nastavnicima bosanskog jezika, nastavnicima historije koji su u aktivnom radnom odnosu u školama.

Bobovac - Na danasnji dan, prije 618 godina umro je bosanski kralj Stjepan Dabiša

Na današnji dan, prije 618 godina,  8. septembra 1395 umro je bosanski kralj Stjepan Dabiša koji je vladao Bosnom u periodu od 1391. do 1395. godine.

Background Image

Header Color

:

Content Color

:

Joomla! Debug konzola

Sesija

Informacije profila

Iskorištenost memorije

Upiti baze podataka