Prava i obaveze člana

Na osnovu Člana 36. Statuta Udruženja građana Bosona
Članovi udruženja imaju slijedeća prava i obaveze:
da aktivno učestvuju u radu udruženja i ostvarivanju njegovih ciljeva;
da biraju i budu birani u organe udruženja;
da budu redovno i blagovremeno obaviješteni o aktivnostima udruženja;
da surađuju sa ostalim članovima udruženja;
da čuvaju i podižu ugled udruženja;
da ostvaruju druga prava i obaveze utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima udruženja.

Izmirenjem obaveza članarine te prihvatanjem Statuta na osnovu Odluke o statusu aktivnog člana udurženja Br.03/09 od 25.11.2009 godine stiče se status aktivnog člana u UG Bosona

Status aktivnog člana, pored osnovnih prava člana predviđenih Statutom, podrazumijeva :

• da aktivno učestvuju u radu udruženja i ostvarivanju njegovih ciljeva;

• da bira i bude biran u organe udruženja;

• da budu redovno i blagovremeno obaviješten o aktivnostima udruženja;

• da surađuje sa ostalim članovima udruženja;

• da čuva i podiže ugled udruženja;

• da ostvaruje druga prava i obaveze utvrđene Statutom i drugim općim aktima udruženja;

• da redovno izmiruje obaveze članarine.

Background Image

Header Color

:

Content Color

: