Edukacije i predavanja

DSC00380Uduženje građana Bosona u sklopu svojih projekata u prilici je da samostalno ili u okviru neke krovne manifestacije održava stučna i prigodna predvanja sa tematikom iz domena djelovanja UG Bosone.

Održano je niz promocija izdanja UG Bosone širom Bosne i Hercegovine. Između niza posjeta posebno se ističu predavanja održana u Sarajevu, Tuzli, Tešnju i Srebreniku.

DSC00288Projekat "Hodoljublje" konstatntno sačinjavaju i "časovi historije" koji prate sam tok i ambijent posjete a vežani su za konkretnu lokaciju posjete ili region.Ovakav pristup dodatno obogaćuje kompletan sadržaj posjete lokacijma od kulturno-historijskog značaja i daje učesnicima adaptaciju u sam lokalitet i posmatrani historijski period.U kreiranju i saržaju predavanja posebna pažnja se pridaje kontinuitetu u vezi i historijskim međurelacijama  sa predhodnim predavanjem sa već posjećene lokacije kao i mogućem sadržaju predavanja na narednoj lokaciji. 

DSC00540Dodatno, u sklopu građanske akcije solidarnosti „ Ja sam Muzej", Udruženje građana Bosona je 11.augusta 2015 godine održalo prigodno predavanje koje se odžalo u botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja: predavanjem se pokušalo ukazati na značaj Zemaljskog muzeja koji, pored naučno-obazovne institucije, ujedno predstavlja i riznicu materijalno- historijskih izvora.

Mimo samih održavanja predavanja, članovi UG Bosone česti su i kao učesnici ili gosti na drugim predavanjima srodne t ematike i intersovanja.

Background Image

Header Color

:

Content Color

: