HODOLJUBLJA

Kao što ni vrijeme koje teče, praveći od svake protekle minute historiju, nije statična aktivnost, tako ni želja i potraga za historijskim znanjem nije samo nijemo sricanje riječi sa prašnjavih stranica u tišini biblioteka.

"Hodoljublja" predstavljaju svojevrsnu organizovanu aktivnost Udruženja Bosona koja za cilj ima grupnu fizičku posjetu objektima i lokacijama od kulturno-historijskog značaja u Bosni i Hercegovini i okruženju.
Zadatak Hodoljublja je u konkretnom i autentičnom približavanju učesnika lokacijama o kojim postoje pisani historijski tragovi ili izravna narodna predanja. Od svih učesnika se očekuje da aktivno učestvuju u razmjeni znanja i informacija o posjećenim lokacijama kao i u mogućim izvođenjima rekonstrukcija pojedinih događaja vezanim za lokacije i osobe koje su historijski povezane sa istim.

 

 button hodoljublja 2017

 
button kalendar desavanja 2017 pdf
 
 

IZVJEŠTAJ O REALIZOVANIM HODOLJUBLJIMA
PROJEKT - "HODOLJUBLJA 2013"

Naziv projekta: HODOLJUBLJA 2013
Mjesto izvršenja: Bosna i Hercegovina
Datum početka: 30.03.2013
Datum završetka: 05.10.2013

Prošlogodisnji uspješan projekat Hodoljublja nastavljen je i u 2013 godini uz organizacijska poboljšanja i proširivanje sadržaja obilježavanjem dana UG Bosona te i dvije edukaciske tematske posjete srednjovjekovnim festivalima kao i prvom team building clanova UG Bosona
Raspored planiranih Hodoljublja za 2013 HODOLJUBLJA 2013


PROJEKT - "HODOLJUBLJA 2012"

Naziv projekta: HODOLJUBLJA 2012
Mjesto izvršenja: Bosna i Hercegovina
Datum početka: 19.05.2012
Datum završetka: 21.09.2012
Prošlogodisnji uspješan projekat Hodoljublja nastavljen je i u 2012 godini uz organizacijska poboljšanja i proširivanje sadržaja te i prvo Hodoljublje van granica BiH
Raspored planiranih Hodoljublja za 2012 HODOLJUBLJA 2012


PROJEKT - "HODOLJUBLJA 2011"

Naziv projekta: HODOLJUBLJA 2011
Mjesto izvršenja: Bosna i Hercegovina
Datum početka: 07.05.2011
Datum završetka: 16.07.2011
Prošlogodisnji uspješan projekat Hodoljublja nastavljen je i u 2011 godini uz manja organizacijska poboljšanja i proširivanje sadržaja kao i prvo visednevno Hodoljublje

Raspored planiranih Hodoljublja za 2011 HODOLJUBLJA 2011


PROJEKT - "HODOLJUBLJA 2010"

Naziv projekta: HODOLJUBLJA 2010
Mjesto izvršenja: Bosna i Hercegovina
Datum početka: 01.06.2010.
Datum završetka: 10.11.2010
Prošlogodisnji uspješan projekat Hodoljublja nastavljen je i u 2010 godini uz manja organizacijska poboljšanja i proširivanje sadržaja
Raspored planiranih Hodoljublja za 2010 HODOLJUBLJA 2010

PROJEKT - "HODOLJUBLJA 2009"
Naziv projekta: HODOLJUBLJA 2009

Mjesto izvršenja: Bosna i Hercegovina
Datum početka: 10.05.2009.
Datum završetka: 10.11.2009

Hodoljublja" predstavljaju svojevrsnu organizovanu aktivnost Udruženja Bosona koja za cilj ima grupnu fizičku posjetu objektima i lokacijama od kulturno-historijskog značaja u Bosni i Hercegovini i okruženju.
Zadatak Hodoljublja je u konkretnom i autentičnom približavanju učesnika lokacijama o kojim postoje pisani historijski tragovi ili izravna narodna predanja.
Od svih učesnika se očekuje da aktivno učestvuju u razmjeni znanja i informacija o posjećenim lokacijama kao i u mogućim izvođenjima rekonstrukcija pojedinih događaja vezanim za lokacije i osobe koje su historijski povezane sa istim. Predviđena su i predavanja o samim lokalitetima i znamenitostima koje su za njih karakteristične.
Planirano je prikupljanje foto i video materijala sa posječenih lokacija te njihova upotreba u narednim projektima
Kompletna projektna dokumentacija izrađena je od strane UG Bosona i dostupna članovima Udruženja
Raspored planiranih Hodoljublja za 2009 HODOLJUBLJA 2009

Background Image

Header Color

:

Content Color

: